สล็อต
Private 5G Network

โครงการนี้ ผ่านการอนุมัติโดย ครม. หลังจากครม. อนุมัติ NT ได้เดินหน้าโดยมีเป้าหมายกลุ่มองค์กรที่จะรับบริการตามโครงการนี้ภายใน 6 ปีทั้งหมด 438 รายโดยให้บริการ 3 กลุ่ม 

งบลงทุนโครงการ 6,705.6 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 14 ปี โครงการจะให้บริการ 5G ที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะขององค์กร โอกาสทางธุรกิจและลูกค้าบางรายมีรูปแบบการดำเนินการ การลงทุนด้านการพัฒนาเครือข่ายหลัก

บริษัทโทรคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้รับการประเมินว่าน่าลงทุนและให้ผลตอบแทนทางการเงิน 28.71% ระยะเวลาคืนทุน 6 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 16% มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปี 263 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าศูนย์ หมายความว่า โครงการสามารถสร้างรายได้เกินรายจ่าย . การดำเนินการถัวเฉลี่ยการชำระเงินต่างๆ ที่เกิดจาก

การดำเนินโครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนากำลังแรงงานดิจิทัล เขตพัฒนาพิเศษ และ 5G ยังจะสามารถต่อยอดด้านการศึกษา การแพทย์และเทคโนโลยีเสมือนจริงและเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้บริการ 5G ในเวลาเดียวกัน

โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่บริการ 5G เฉพาะองค์กร (เครือข่าย 5G ส่วนตัว) ที่ออกแบบตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย การลงทุนในโครงการตามโครงการจะทำเป็นรายกรณีไป (ตามโครงการ) เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจและลูกค้าแน่นอน โหมดการทำงานประกอบด้วยการสร้างเครือข่ายหลักและการลงทุนด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การลงทุนในการพัฒนาสถานีฐานเทคโนโลยี 5G และการให้บริการโซลูชั่นทางธุรกิจ

ติดตามข่าวไอทีอัพเดตใหม่ : ข่าวไอที

สามารถติดตามข่าวสารไอทีใหม่เพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจของพวกเรา : mycpu

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ